Namnet Botswana kommer av bantubefolkningen, Batswana- eller Tswanafolket.Nationellt språk är setswana, medan engelska är officiellt språk.  Botswana har ingen kust, och gränsar i öst till Zimbabwe, i sydväst och syd till Sydafrika, i väst och norr till Namibia. Längst i norr har landet en kort gräns mot Zambia. Botswana var tidigare det brittiska protektoratet Bechuanaland och blev självständigt 1966. Före självständigheten var landet ett av världens fattigaste, men har senare haft en betydlig ekonomisk tillväxt mycket beroende på de stora fyndigheterna av diamanter som har kommit landet och befolkningen tillgodo. Landet är glest befolkat  har en liten folkmängd på ca 2 000 000 personer och kriminaliteten är låg.
Botswana med sin känsliga natur har inga förutsättningar för massturism, och därför har regeringen i första hand valt att satsa på så kallad miljöturism med bland annat exklusiv safari för rika turister. Näringen växer snabbt och står för över en tiondel av ekonomin.

Botswana har många naturreservat och nationalparker samt ett rikt växt och djurliv. Botswana har troligen Afrikas största kvarvarande bestånd av savanndjur och flera områden är avsatta till nationalparker och reservat. I Okavangodeltat finns ett rikt fågelliv och i Chobe finns troligtvis flest elefanter i världen. I sydvästra delen av landet finns öknen Kalahari.

Besök tre skilda länder på mindre än två veckor, tillsammans med en svensktalande guide.

Kapstaden, Mala Mala Game Reserve, Rovos Rail, Botswana och Victoriafallen.
En safariresa till orörda Botswana för finsmakaren.
Victoriafallen, safari i Chobe och upplev Zambezi Queen och Livingstone Express.
Upplev två länder och upptäck gammal historia kombinerat med otrolig safari. Pris från 16 890kr

En äventyrlig resa i Botswana med Chobe och Okavango samt Victoriafallen. Pris från 18 455kr.