Skip to main content

Migrationen


Migrationen i Masai Mara och Serengeti, på engelska ofta kallad The Great Migration, är ett av naturens verkliga underverk och ett av få bevarade migrationssystem ni kan få uppleva.

Masai Mara och Serengeti är hjärtat i ett skyddat naturområde som sträcker sig över nästan 40 000 kvadratkilometer i Östafrika. Detta naturområde är hem till den rikaste och mest varierade populationen av däggdjur i världen. De enorma vidderna med öppen grässavann, glesa akaciaskogar och granitklippor och våtmarker är hem till både fler rovdjur och fler stora gräsätare per kvadratkilometer än något annat område i världen (ovanför havsytan).

I denna miljö finns också världens största bevarade migration av stora däggdjur. Mer än 1 800 000 gnuer och över 200 000 zebror vandrar ständigt på jakt efter gröna betesmarker. De följer naturens cykler som skapas av regnmönster i Östafrika i en vandring medsols som tar dem från södra Serengetis ändlösa grässavann under de europeiska vintermånaderna till Masai Maras klippor och snår under sensommar och höst. På sin ständiga vandring tar sig hjordarna, som kan bestå av flera hundratusen djur över floder i Serengetis västra korridor och i Mara regionen i norra Serengeti och Kenyas kronjuvel Masai Mara. Dessa floder innebär att djuren kastar sig ner i vattnet från klippor och simmar över floder fulla med krokodiler.

Att få se gnuer och zebror korsa en flod i Masai Mara eller hjordar på hundratusentals djur beta på den till synes ändlösa savannen i Ndutu i södra Serengeti är en i sanning unik naturupplevelse ni inte kan få någon annanstans.

När kan man se Migrationen i Serengeti och Masai Mara?

När kan man se Migrationen i Serengeti och Masai Mara?


Migrationen är inte något som pågår en del av året utan är ständigt pågående i Masai Mara och Tanzania och alla tider på året kan ni se hjordarna. I oktober rör de sig söderut från kullarna i Masai Mara (Kenya) och passerar genom norra Serengeti (Kogatende och Lobo) och därefter centrala Serengeti (Seronera) i november och december innan de svänger västerut i Ndutu i södra Serengeti dit de kommer någon gång i början eller mitten av december. I Ndutu spenderar de den svenska vintern och här kalvar gnuerna, normalt sett sker detta i februari men det varierar lite från år till år beroende på regnen. Under den andra halvan av de långa regnen (mars-maj) rör sig hjordarna västerut mot Serengetis västra korridor. Delar av hjordarna går långt västerut och blir tvungna att korsa Grumetifloden där krokodiler väntar medan delar av hjordarna svänger norrut tidigare och passerar återigen centrala Serengeti. I slutet på sommaren när Masai Mara har mer vatten kvar än Serengeti vandrar de upp genom norra Serengeti och det intilliggande Ikorongo reservatet och passerar floderna för att ta sig in i Masai Mara.

Hur rör sig djuren?

Hur rör sig djuren?

Djurens rörelser varierar från år till beroende på regnen och den exakta tiden de befinner sig i ett visst område går inte att förutspå men ungefärligen rör sig migrationen enligt nedan:

Januari – hjordarna befinner sig i Ndutu i södra Serengeti. Efter de korta regnen i november och december är gräset grönt och det finns gott om bete.

Februari – hjordarna befinner sig i Ndutu och denna tid på året kalvarna gnuerna. Exakt var hjordarna befinner sig och hur samlade de är variera från år till år. Ibland går de längre söderut ner i Grumetireservatet som gränsar till Ndutu och Serengeti National Park i söder.

Mars – gnuerna befinner sig fortfarande i Ndutu i södra Serengeti. De långa regnen har startat och betet är fortfarande bra.

April – betet i södra Serengeti blir sämre och djuren rör sig åt nordväst, en del svänger av mot centrala Serengeti men oftast rör sig de flesta ganska långt västerut mot Serengetis västra korridor.

Maj och juni – Hjordarna svänger av norrut och passerar Grumetifloden med väntande krokodiler. Grässlätterna i de västra delarna av Serengeti National Park samt de reservat som gränsar till Serengeti (Grumeti, Ikorongo) i väster är gröna och djuren betar medan de sakta rör sig norrut. Denna tid på året har de kraftigaste regnen bedarrat men högsäsongen i Serengeti har inte riktigt startat och därför är det en bra tid på året att se migrationen för de som prioriterar att vara nära hjordarna när det är få turister.

Juli och augusti – Hjordarna rör sig längre norrut och någon gång under dessa månader passerar de Marafloden och tar sig in i Masai Mara i Kenya. Denna tid på året är känd för dramatiska flodkorsningar. Eftersom som Masai Mara har fler stora floder är betet bättre här under den varma torra säsongen men de många floderna innebär också faror för djuren.

September – Hjordarna befinner sig i Masai Mara där betet just denna period är som bäst. 
 
Oktober och november – Hjordarna börjar röra sig söderut och passerar i oktober normalt sett över Marafloden igen och återvänder till Serengeti. De rör sig sakt söderut genom Lobo och befinner sig även inne på slätterna i det angränsande Ngorongoro Conservation Area och Loliondo Game Controlled Area. Denna period passerar hjordarna även ner genom Seronera. 

December – Hjordarna återvänder via Seronera till Ndutu i södra Serengeti

 

Karta över Migrationen

Karta över Migrationen


Kartan ovan är översiktlig och generell. Det finns ganska stora variationer från år till år men kartan ger ändå en ungefärlig bild av migrationens rörelser inom Masai Mara och Serengeti.

Nyfiken på andra livsstilsresor? Besök våra systerföretag.