Reseförsäkring

Det här alternativet väljer du när du behöver en reseförsäkring från första dagen på din resa. Det kan vara att din hemförsäkring inte har ett tillräckligt bra skydd för eller du saknar omfattning för någon aktivitet du planerar att företa. Goudas Alarmcentral hjälper dig under hela försäkringsperioden vid händelse av en olycka eller vid akut sjukdom.

Komplement till hemförsäkring

Det här alternativet kompletterar det reseskydd du redan har i din hemförsäkring. Det är hemförsäkringen som har det primära ansvaret under resans första 45 dagar. Därför är det viktigt att du kontrollerar att den är tillräcklig för just ditt ändamål. Med Goudas komplement får du en olycksfallsförsäkring samt ett självriskskydd under resans första 45 dagar, vilket innebär att försäkringen kan ersätta den självrisk du har i din hemförsäkring om något händer under resan.

Goudas komplement kan med fördel även väljas för längre resor då försäkringen övergår till fullt skydd, dvs Gouda som primär försäkringsgivare, från dag 46. När du väljer komplement till hemförsäkring för en resa som är kortare än 45 dagar rekommenderar vi att du även väljer tillvalet Semestergaranti för en bättre omfattning.

Reseförsäkring från dag 46

Har du ett tillräckligt bra reseskydd i din hemförsäkring kan du välja att köpa Goudas reseförsäkring från dag 46. Från dag 46 får du alltså ett fullt grundskydd med Gouda som primär försäkringsgivare och kan kontakta Goudas Alarmcentral i händelse av skada.

Observera att om du väljer det här alternativet är det extra viktigt att tänka på att försäkringen inte omfattar några kostnader som beror på ett symptom som visats innan första giltighetsdag.

Kontakta oss för exakt pris för just er resa.